Çok kullandığım git komutları

Çok kullandığım git komutları

En temelden başlamak gerekirse, git reposu oluşturmak için

git init

uzak sunucu ekleme

git remote add origin http://githubadresi.com

değişiklikleri eklemek için

git add .

Commit işlemi için

git commit -m "yapılan değişiklikler hakkında açıklamanın buraya yazılması"

yapılan değişikliklerin eklenip eklenmediği veya commit edilip edilmediği hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz komut(bunu baya kullanıyorum)

git status

geçmiş commitleri görmek için( ki bunu geçmiş commitlere dönmek istersem veya pull push gibi işlemlerde kullanıyorum)

git log

yeni bir branş oluşturmak için(üzerinde çalıştığınız branchtan bir branş oluşturur.)

git checkout -b branchAdi

branş değiştirmek için(var olan başka bir branşa geçmek için)

git checkout branchAdi

commitlerden sonra uzak sunucuya yüklemek için

git push origin branchAdi

Branş birleştirmek için öncelikle ana branşa geç, sonrasında birleştirmek istediğin branşı aşağıdaki komuta yaz. Örneğin main branşına sub branşını birleştireceksem;

git checkout main
git merge sub

Sonucu belli olmayan işlerde genelde çok kullandığım bir diğer komut ise reset; localdeki değişiklikleri sıfırlamak için kullandığım bir komut

git reset --hard branchAdı veya commitId

Aklıma geldikçe ekleme yapmaya devam edeceğim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *