Çok kullandığım git komutları

En temelden başlamak gerekirse, git reposu oluşturmak için git init uzak sunucu ekleme git remote add origin http://githubadresi.com değişiklikleri eklemek için git add . Commit işlemi için git commit -m…

Continue Reading